Senaat

De Senaat bestuurt een jaar lang de Vereniging. Zij vergadert meerdere malen per week en is fulltime op de Sociëteit te vinden. Overdag houdt de Senaat zich bezig met bestuurlijke taken en met het voorbereiden van aankomende activiteiten. In de avonden heeft de Senaat een representatieve functie. Daarnaast representeert de Senaat L.A.N.X. buiten de Vereniging. Zo houdt zij nauw contact met de gemeente Amsterdam, onderwijsinstellingen als de UvA, VU en HvA, zusterverenigingen, andere verenigingen in Amsterdam en andere partijen.

De 141ste Senaat van het Studentencorps aan de Vrije Universteit in het bestuursjaar 2020-2021 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Praeses Corporis: M.A. van Roermund
Vice Praeses Corporis: E.L. Palsma
Fiscus Vereniging: S.J. de Graaf
Fiscus Sociëteit: L.T.A. Wegstapel
ab Actis Corporis: J.A. Eustatia
Commissaris Sociëteit: S.A. Janssen
Assessor Corporis: L.R.A. Besteman

Max A. Van Roermund (voorzitter, maatschappelijke betrokkenheid, contact onderwijsinstellingen, gemeente, media en overige stakeholders)
praeses@lanx.nl
020-6264587

Emma L. Palsma (vice-voorzitter, vergunningen, consumabel)
vicepraeses@lanx.nl
020-6264587

Sam J. de Graaf (geldstromen binnen de Vereniging, acquisitie, organisatie van carrièregerichte activiteiten voor de leden)
fiscusvereniging@lanx.nl
020-6264587

Lisan T.A. Wegstapel (inkomende geldstromen, contact met leveranciers, horeca)
fiscussocieteit@lanx.nl
020-6264587

Julian A. Eustatia (interne communicatie, planning)
abactis@lanx.nl
020-6264587

Sam A. Janssen (beheer en onderhoud van het pand)
commissarissocieteit@lanx.nl
020-6264587

Lyke R.A. Besteman (sociale media, feesten, activiteiten op de Vereniging, contact met LKvV, AKvV en zusterverenigingen)
assessor@lanx.nl
020-6264587