Privacy - LANX
16190
page-template-default,page,page-id-16190,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Privacy

Privacy Beleid

 

L.A.N.X. is een studentenvereniging in Amsterdam. L.A.N.X. is gevestigd aan Nieuwezijds Voorburgwal

167, 1012 RK te Amsterdam.

L.A.N.X. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring

willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

L.A.N.X. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene

Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyverklaring;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van

uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van

uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze

respecteren.

 

Als L.A.N.X. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het

doornemen van ons privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons

wenst op te nemen kan dit via senaat@lanx.nl.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Indien u dat wilt kunt u hiervoor een schriftelijk

verzoek doen.

 

L.A.N.X. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.